Spring navigation over

Transport, trafik og veje

Taxakørsel i Skive kommune
Parkering udenfor godkendte parkeringspladser i en kortere periode
Guide med regler for skiltning ved din virksomhed
Hvis du skal grave i eller langs kommunens veje
Bypyloner skal annoncere store og små offentlige arrangementer og begivenheder i hele Skive Kommune
Midlertidig råderet over vejarealet
Forpligtigelser ved ejendomme, der støder op til kommunale færdselsarealer
Hvis du støder på et problem inden for vej og grønne områder, kan du hjælpe med at få problemet løst ved at give os et praj. Det kan for eksempel være huller i vejen, graffiti eller nedfaldne grene.