Tømning af bundfældningstanke

I 2008 blev der indført en ordning, hvorefter bundfældingstanke i Skive Kommune skulle tømmes 1. gang årligt og hvert 2. år for sommerhuse. Formålet med ordningen er bl.a. at sikre at nedsivningsanlæg fungerer korrekt til gavn for vores drikkevand. Derudover er et vigtigt formål at begrænse udledningen af næringsstoffer til vandløb og søer. Ved at indføre en obligatorisk tømningsordning sikres det i øvrigt at slammet behandles korrekt på Skive Vands rensningsanlæg.

Skive Vand A/S varetager den daglige drift af tømningsordningen. Oplever du problemer i forbindelse med tømningen, kan Skive Vand A/S kontaktes på telefon 8213 2000. Du kan også læse mere om tømningsordningen på Skive Vands hjemmeside, ved klikke her.

Du kan rette henvendelse til Skive Kommune, hvis du ønsker:

  • Dispensation for tømning af din bundfældningstank
  • At få ændret, hvor tit din tank tømmes

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Skive Kommune kan du finde ved at klikke her.

Publiceret 07-05-2018