Etablering af spildevandsanlæg

Udenfor kloakerede områder skal man selv lave en lokal renseløsning. Spildevandsanlæg skal etableres af en autoriseret kloakmester. Kontakt derfor en kloakmester, så I sammen kan finde frem til den optimale spildevandsløsning. Det kan være en god ide at lade kloakmesteren stå for både forundersøgelser og ansøgning.


Forundersøgelser

Før man beslutter sig for at ansøge om at etablere et bestemt spildevandsanlæg, bør man sammen med sin kloakmester gøre sig forskellige overvejelser. Herunder er et udpluk:

  • Hvilken renseklasse skal et spildevandsanlæg opfylde i mit område? I nogle områder er der særligt skærpede krav til, hvor godt et spildevandsanlæg renser spildevandet.
  • Hvor langt er der til drikkevandsboringer og andre typer boringer? Man skal afhængig af spildevandsanlæggets type holde 300 meters afstand til en drikkevandsboring.
  • Hvor langt er der til grundvandet? I nogle områder kræves det, at man holder en afstand på 2,5 meter til højeste grundvandsstand.
  • Hvor god er jordens siveevne? Hvis man ønsker at nedsive sit spildevand, skal man have lavet såkaldte sigteanalyser, der viser jordens sammensætningen.


Ansøgning

Før anlægget etableres skal du have en tilladelse fra kommunen. For at kunne behandle sagen skal vi bruge:

  • Et udfyldt ansøgningsskema
  • Tegning over anlæggets placering i fast målestoksforhold
  • Grundvandspejling
  • Sigteanalyser af jordbunden

Først når kommunen har givet dig en tilladelse til etablering af en spildevandsløsning, må kloakmesteren gå i gang med at lave spildevandsanlægget.

Når du skal ansøge kan du enten gøre det på "papir" eller digitalt:

  • Ansøg på papir ved at printe det relevante ansøgningsskema, klik herAnsøgninger skal sendes til tek@skivekommune.dk.
  • Ansøg digitalt gennem Byg & Miljø (BOM) ved at klikke her.

Du kan eventuelt læse mere om digital ansøgning her.


Færdigmelding

Når anlægget er etableret, skal det færdigmeldes af en autoriseret kloakmester.

Publiceret 03-05-2018