Olieudskilleranlæg

Benzin- og olierester kan, hvis de ikke fjernes fra spildevandet, give problemer i både afløbssystem og renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at virksomheder og anlæg, hvor spildevand med olie og benzin kan forekomme, har et udskilleranlæg.

For at sikre sig, at udskilleren egner sig til arten og mængden af spildevand, skal du evt. have hjælp fra en autoriseret kloakmester. Han kan være behjælpelig med dimensionering af både udskiller-anlægget og det tilhørende sandfang.

Du kan læse mere om etablering og dimensionering af udskilleranlæg i vejledningen nederst på siden. "vejledning om olieudskiller"

Vær i øvrigt opmærksom på, at afledning af processpildevand, herunder spildevand fra udskilleranlæg, kræver en tilslutningstilladelse fra kommunen.

Blanket til ansøgning om tilladelse til etablering af olieudskiller findes nederst på siden.

Publiceret 29-05-2018