Fedtudskilleranlæg

Virksomheder, som udleder fedt eller vegetabilske og animalske olier til kloakken, skal som regel installere en fedtudskiller. Det drejer sig f.eks. om levnedsmiddelvirksomheder, storkøkkener, restauranter, kantiner, grillbarer, pizzeriaer, slagtere, bagerier, cateringfirmaer o. lign.

Sådan virker en fedtudskiller En fedtudskiller tilbageholder fedt og olie i spildevandet. Fedt er lettere end vand og vil derfor samles på vandoverfladen i fedtudskilleren. Resten af spildevandet løber videre ud i kloaksystemet. Du kan læse mere om fedtudskillere i kommunens vejledning for fedtudskilleranlæg.

Etablering af fedtudskiller

Etablering af en fedtudskiller skal anmeldes til kommunen, før arbejdet påbegyndes. Det er vigtigt, at der både søges om tilslutningstilladelse til etablering af fedtudskiller og om byggetilladelse.

Ansøgning om tilslutningstilladelse skal ske på det relevante ansøgningsskema, som du finder her på siden. Det er vigtigt, at oplysningerne er korrekte, eftersom fedtudskilleren skal have den rigtige størrelse m.m. for at virke efter hensigten. Fedtudskilleren skal etableres af en autoriseret kloakmester, og tilslutningstilladelse og byggetilladelse skal foreligge før arbejdet må påbegyndes. Har du spørgsmål i forbindelse med etablering o. lign. af fedtudskilleranlæg, er du velkommen til at kontakte miljøafdelingen.

Tømning af fedtudskiller

For at fungere optimalt skal en fedtudskiller tømmes ofte. Det er kommunen, der afgør, hvor tit en fedtudskiller skal tømmes, og det afhænger af forholdene på den enkelte virksomhed.

Tømningsfrekvensen for en fedtudskiller fastsættes ikke kun ud fra en vurdering af, hvornår opsamlingskapaciteten er opbrugt. Lugt og gasser fra forrådnelse, risiko for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier og tiltrækning af skadedyr som rotter er også afgørende for tømningsfrekvensen.

Fedtudskillere bør tømmes, rengøres og fyldes igen mindst én gang om måneden, med mindre, der ved dimensionering af udskilleren er beregnet en større tømningsfrekvens. Ejeren skal opbevare kvitteringer for tømningerne i 5 år. Kvitteringerne skal fremvises til kommunen, hvis den forlanger det.

Publiceret 29-05-2018