Afledning af processpildevand til kloak

Hvis der afledes processpildevand, meddeler miljøafdelingen, efter ansøgning, særlig tilladelse jf. kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven, hvor der fastsættes nærmere vilkår for afledningens mængdemæssige størrelse, indholdet af forurenende stoffer samt vilkår om målinger mv.

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen eller hvis din virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, er det et lovkrav at ansøgning indgives via Byg og Miljø: 

www.bygogmiljoe.dk

Øvrige virksomheder kan benytte skema til ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand nederst på siden.

Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse mht. afledning af processpildevand, kan kun fraviges, hvis miljøafdelingen vurderer, at afledningen er helt minimal og miljømæssigt ubetydelig.

Skema

Skema til ansøgning om tilslutning af processpildevand

Ansøgning om afledning af processpildevand

Publiceret 29-05-2018