Regulativ for Erhvervsaffald

I Skive Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald beskrives regler og ordninger for håndtering af affald fra virksomheder i Skive Kommune.

I Skive Kommunes regulativ for Erhvervsaffald beskrives regler og ordninger for håndtering af affald fra virksomheder i Skive Kommune.

Regulativet er opbygget efter et nationalt system for affaldsregulativer. Med regulativet ønskes det at informere om regler og muligheder på affaldsområdet og således være med til at forebygge forurening og uhygiejniske forhold samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Som virksomhed kan du bidrage til en bedre affaldshåndtering i Skive Kommune ved at være opmærksom på at sortere dit affald korrekt og anvende kommunens ordninger som beskrevet i regulativet.

Regulativet er offentliggjort i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Find databasen ved at klikke her.

Du kan finde mere information om affaldshåndtering og regler på området i kommunens affaldsplan og i den nationale bekendtgørelse om affald.

Spørgsmål eller kommentarer til kommunens Regulativ for Erhvervsaffald kan rettes til Skive Kommune på: tlf.: 9915 5500 eller e-mail tek@skivekommune.dk.

Publiceret 02-09-2019