Erhvervsaffald 

Reglerne for erhvervsaffald er beskrevet i Skive Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

I Skive Kommune har virksomheder med dagrenovationslignede affald pligt til at benytte en af følgende ordninger.

Ordning for dagrenovationslignende affald - kommunal ordning, eller

Ordning for dagrenovationslignende affald - anvisningsordning.

Kommuner må ikke indsamle genanvendeligt affald. Denne type affald henvises til de private aktører på affaldsområdet.

Publiceret 31-05-2018