Affaldsgebyr

Affaldsgebyret for borgere består af følgende gebyrer:

  • Administrationsgebyr
  • Genbrugsgebyr
  • Forbrugsgebyr


Administrationsgebyr

Dækker udgifterne til affaldsplanlægning, administration, information m.v.

Genbrugsgebyr

Genbrugsgebyret dækker udgifterne for brug af genbrugspladsen. Denne ordning er frivillig for virksomheder.

Forbrugsgebyr

Forbrugsgebyret vedrørende dagrenovation betales i forhold til den valgte beholdertype/sæk og tømningshyppighed.

Alle virksomheder skal som udgangspunkt betale administrations- og forbrugsgebyr, men der findes nogle begrænsende muligheder for opnå fritagelse for gebyrer. Læs mere om dette og se gebyrpriser 4-s`s hjemmeside

Læs mere på nomi4s

Læs mere på nomi4s' hjemmeside

nomi4s

Publiceret 31-05-2018