Skovbrug - Afbrænding af træstød og hugstaffald

I henhold til affaldsbekendtgørelse er afbrænding af træstød og hugstaffald tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde i skovbruget.

Regler for denne type afbrænding og afstandskrav er beskrevet i bekendtgørelsen og folderen "Regler for afbrænding i Skive Kommune" Se boksene nederst på siden.

"Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Folder "Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Regler for afbrænding i Skive Kommune

Publiceret 31-05-2018