Landbrug - afbrænding af halm og lignende

Der er et generelt forbud mod afbrænding af halm og andre lignende dele fra landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

Der findes dog følgende udtagelser:

  • Flammebehandling af ukrudt
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • Halm der har været anvendt til overdækning og lignende
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
  • Våde halmballer - afbrænding bør kun ske undtagelsesvis. Halmen bør i stedet spredes på marken og nedmuldes.

Regler for denne type afbrænding og afstandskrav er beskrevet i bekendtgørelsen og i folderen "Regler for afbrænding i Skive Kommune" Se boksen nederst på siden.

"Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Folderen: "Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Regler for afbrænding i Skive Kommune

Publiceret 31-05-2018