Biomasseaffald

Der er et generelt forbud mod afbrænding af halm og andre lignende dele fra landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

For biomasseaffald gælder endvidere, at affald fra skovbrug, træforarbejdende virksomheder, landbrug og virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter, samt brændselspiller og brændselsbriketter fremstillet heraf og som er optaget på bilaget til bekendtgørelsen om biomasseaffald, kan uden kommunal anvisning forbrændes i kraft- eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med fast brændsel, eller afsættes til forbrænding i sådanne anlæg.

Affald, der er optaget i bilaget til bekendtgørelsen, kan endvidere uden kommunal anvisning afsættes til virksomheder, der fremstiller brændselspiller eller brændselsbriketter til forbrænding i kraft- eller varmeproducerende anlæg.

Biomasseaffald, der ikke er optaget i bilaget til bekendtgørelsen, skal bortskaffes i henhold til bestemmelser i kommunale affaldsregulativer eller efter konkret anvisning fra kommunen.

Publiceret 31-05-2018