Ll. Thorumvej 25, 7870 Roslev.
Afgørelse om at rørlægning af et privat vandløb ved Ll. Thorumvej ikke er VVM-pligtig.
Klik her for at se VVM screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Skolevej 11, Breum 7870 Roslev.
Afgørelse om ikke VVM-pligt til opsætning af lysmaster ved Multibanen ved Breum Skole.  
Klik her for at se VVM Screening

Skive GreenLab Biogas ved Kåstrup
Afgørelse om VVM-pligt  
Klik her for at se VVM afgørelsen

Rørlægning af en delstrækning af et privat vandløb ved Gl. Åstedvej
Afgørelse om, at rørlægningen af en delstrækning ikke er VVM-pligtig.
Klik her for at se VVM-screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Yttrupvej 8, 7870 Roslev
Afgørelse om at frilægning af rørlagt strækning og etablering af sandfang i et privat vandløb på Gl. Rybjerggaard er ikke VVM-pligtig.
Klik her for at se VVM screening og klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt.

Styrhøjen 2, 7860 Spøttrup
Afgørelse om VVM-Screening og tilladelse skovrejsning
Klik her for at se VVM Screening

Nomi4S i/s, Vilietoften 9, 7884 Fur
Revision af miljøgodkendelse, godkendelse af renovering samt VVM-screeningsafgørelse. .
Klik her for at se miljøgodkendelsen og VVM-Screening

Mogenstrup Østre Vandløb
Afgørelse om, at etablering af sandfang i Mogenstrup Østre Vandløb, ikke er VVM-pligtig.
Klik her for at se VVM afgørelse og bilag

Hagensmølle Bæk - etablering af mættet randzone
Klik her for at se afgørelse om ikke VVM-pligt - Klik her for at se bilag til afgørelsen.

Otting Bæk - regulering af rørbro
Klik her for at se afgørelse om ikke VVM-pligt - Klik her for at se bilag til afgørelsen.

Svansøvej 10, 7800 Skive
Fornyet tilladelse til markvanding, 14.000 m3/år gældende til 17. august 2027.
Klik her for at læse tilladelsen

Fjordvej 126x, 7870 Roslev
Afgørelse om at skovrejsning ikke er omfattet af VVM-pligt.
Klik her for at se afgørelsen samt screening

Ågårdsholmvej 3, 7870 Roslev
Afgørelse om at skovrejsning ikke er omfattet af VVM-pligt.
Klik her for at se afgørelsen samt screening

Glyngørevej 36, 7800 Skive
Afgørelse om at skovrejsning ikke er omfattet af VVM-pligt.
Klik her for at se afgørelsen samt screening.

Yttrupvej 8, 7870 Roslev
Afgørelse om at skovrejsning ikke er omfattet af VVM-pligt.
Klik her for at se afgørelsen samt screening.

 

Publiceret 01-12-2017