VVM og Screening

Hvis du klikker her kan du se nyligt meddelte VVM-afgørelser inden for klagefristengHer ses en oversigt med VVM afgørelser fra 2016

 

 • Jordvarmeboring
  Sallingsundvej 86, 7870 Roslev
  Afgørelse om ikke VVM-pligt incl. screeningsskema
  Klik her for at se afgørelsen

 • Ændring af afløb fra Svanesøen i Krabbesholm Skov
  Afgørelse om ikke VVM-pligt indl. screeningsskema
  Klik her for at se afgørelsen

 • Cykel- og gangbro over Skive Å
  Klik her for at se Afgørelse om ikke VVM-pligt
  Klik her for at se Bilag1 - VVM Screeningsskema
  Klik her for at se Bilag 2 - Notat vedrørende naturbeskyttelsesloven

 • Oprensning i Mogenstrup Østre Vandløb
  Klik her for at se afgørelsen om ikke VVM-pligt
  klik her for at se Bilag A- VVM screeningsskema

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt.
  Thise Kirkevej 6, 7870 Roslev. 
  Se VVM-afgørelsen her 

 • Anlæg til oplagring og neddeling af brugte isoleringsmaterialer
  til granulat der kan genbruges
  Knastvej 4, 7860 Spøttrup. 
  Klik her for at se VVM afgørelse og screening.

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt
  Pildam 1, 7860 Spøttrup
  Klik her for at se VVM afgørelsen og screening.

 • Udskiftning af bro over Østre landkanal udløser ikke VVM-pligt
  Se VVM-afgørelsen her

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt
  Gl. Skivevej 20, 7870 Roslev
  Se VVM-afgørelsen her

 • Tilladelse til etablering af overvågningsboring
  Sverrig 6/Præstegårdsbakken 21,7870 Roslev
  Se tilladelsen her

 • VVM Screening opgradering af biogas anlæg
  Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev
  Se VVM-afgørelsen her

 • Nissumvej 26, Åsted 7870 Roslev
  Tilladelse til etablering af overvågningsboring gældende til 15. maj 2046
  Se tilladelsen her

 • Jebjerggårdvej 33, Ø. Lyby
  Tilladelse til etablering af overvågningsboring gældende til 15 maj 2046
  Se tilladelsen her

 • Skive Renseanlæg, Norgesvej 5, 7800 Skive
  Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning/bortledning af grundvand på 110.000 m3/år 
  inden den 31. dec. 2016 i forbindelse med byggeri af en efterklaringstank på Skive
  Renseanlæg
  Se tilladelsen her

 • Skive kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsning på 0,8 ha på matr. nr. 3aa, Røgind Kobberup ikke er VVM-pligtigt. Der er samtidig meddelt tilladelse efter Planloven til gennemførelse af projektet.
  Se afgørelsen og VVM-Screening

 • Ejstrupvej 5, Rødding 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding på 15.000m3/år gældende til 1. juli 2031
  Klik her for at se tilladelsen

 • Majgårdvej 7, 7840 Højslev
  Fornyet tilladelse til markvanding på 2.000m3/år gældende til . juli 203
  Klik her for at se tilladelsen

 • Mogenstrup Østre Vandløb
  Skive Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt til et
  reguleringsprojekt i Mogenstrup Østre Vandløb.
  Klik her for at se afgørelse og bilag

 • Gammel Hald Vej 37
  Fornyet tilladelse til markvanding på 35.000 m3/år gældende til 1. august 2031.
  Klik her for at se VVM Screening og fornyet tilladelse

 • Gammel Hald Vej 31
  Fornyet tilladelse til markvanding på 40.000 m3/år gældende til 15. august 2031.
  Klik her for at se VVM Screening og fornyet tilladelse

 • Siggårdvej 37A, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til markvanding med overfladevand, 15.000 m3/år gældende til 31.12 2021.
  Klik her for at se VVM-Screening og fornyet tilladelse
 • Siggårdvej 33, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til markvanding på 36.000 m3/år gældende til 31.12 2021.
  Klik her for at se VVM-Screening og fornyet tilladelse

 • Siggårdvej 33, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til husholdning og drift på 22.000 m3/år gældende til 31.12 2046.
  Klik her for at se VVM-Screening og fornyet tilladelse

 • Ø. Grønningvej 14, 7870 Roslev
  Skive Kommune har ved VVM-screening afgjort, at skovrejsning på 2,22 ha på matr. nr. 3a Ø. Grønning By, Grønning ikke er VVM-pligtig, og der er meddelt tilladelsen til projektet.
  Klik her for at se afgørelsen

 • Langesgårdvej 14, 7870 Roslev
  Skive Kommune har ved VVM-screening afgjort, at skovrejsning på 2,98 ha på matr. nr. 3a Eskjær Hgd, Grinderslev ikke er VVM-pligtig, og der er meddelt tilladelsen til projektet.
  Klik her for at se afgørelsen.

 • Lærkenborgvej 6, 7840 Højslev
  Skive Kommune har afgjort, at skovrejsning på 4,73 ha på ejd. Lærkenborgvej 6, 7840 Højslev ikke er VVM-pligtig og der er meddelt tilladelse.
  Klik her for at se afgørelsen

 • Nøreng vådområdeprojekt
  Skive Kommune har ved VVM-screening afgjort, at etablering af et vådområde ved Nøreng ikke er VVM-pligtig.
  Klik her for at se afgørelsen.

 • Vådområde ved Elkær
  Skive Kommune har ved VVM-screening afgjort, at etablering af et vådområde ved Elkær
  ikke er VVM-pligtig
  Klik her for at se afgørelsen

 • Reguleringer af Glattrup Bæk
  Skive Kommune har ved VVM-screening afgjort, at et projekt vedr. reguleringer i Glattrup Bæk ikke er VVM-pligtigt.
  Klik her for at se afgørelsen, samt Bilag 1 til afgørelsen. 
 • Mellemtoften 5, Lihme, 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding, 3.000 m3/år gældende til 01-11-2031.
  Klik her for at se tilladelsen

  Herningvej 46, Bærs, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til markvanding, 15.000 m3/år gældende til 01-11-2031.
  Klik her for at se tilladelsen

  Gammel Rønbjerg Vej 4, Gl. Rønbjerg, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til markvanding, 5.500 m3/år gældende til 01-11-2031.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding, 3.000 m3/år gældende til 01-12-2031.
  Beliggende Vadumvej 29 
  Klik her for at se tilladelsen
 • Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding, 16.000 m3/år gældende til 01-12-2031.
  Beliggende mellem Vadumvej 21 og 23
  Klik her for at se tilladelsen 

 • Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding, 26.000 m3/år gældende til 01-12-2031.
  Beliggende Spøttrup Mark
  Klik her for at se tilladelsen

 • Hasselvej 8, Lem, 7860 Spøttrup
  Klik her for at læse VVM-screeningsafgørelse og bilagAmiljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til halmfyret varmeværk 

 • Restaurering i Lille Ramsing Bæk
  Skive Kommune har den 12. december 2016 meddelt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til et restaureringsprojekt i Lille Ramsing Bæk.
  Klik her for at se afgørelsen samt bilag.

Publiceret 13-01-2017