VVM og Screening

Hvis du klikker her kan du se nyligt meddelte VVM-afgørelser inden for klagefristen.

Her ses en oversigt med VVM afgørelser fra 2015

 • Opførelse og drift af flisfyret varmecentral, Holstebrovej 101 7800 Skive, Klik her for at se Afgørelse om ikke VVM-pligt
 • Skovrejsning, Æblevej 7870 Roslev. Klik her for at se VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
 • Sundsørevej 62, 7870 Roslev. Klik her for at se tilladelsen og Bilag
 • Nr. Søby Station Stoholmvej 9, 7840 Højslev. Klik her for at se tilladelsen og VVM-Screening

 • Indvinding af grundvand, Viborgvej 344 7840 Højslev. Klik her for at se tilladelsen og VVM-Screening

 • Fornyet tilladelse af indvinding af grundvand - Aakjærsvej 46 7870 Roslev. Klik her for at se fornyet tilladelse og VVM-screening

 • Naturgasledning mellem Blegagervej 3, 7884 Fur til Kønsborgvej 9, 7884 Fur. Klik her for at se VVM-Screening
 • Etablering af solcelleanlæg på tagflader på Søby-Højslev Hallen, Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Klik her for at se VVM-Screening og Bilag A

 • Tilladelse til vandindvinding, I/S Stårup Vandværk. Klik her for at se tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt

 • Tilladelse til vandindvinding, Baadsgaard Mark Vandværk I/S, Lundøvej 128, 7840 Højslev. Klik her for at se tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt

 • Der er ikke VVM-pligt ved etablering af en nedgravet bionaturgasledning fra Rustedmøllevej 3, 7870 Roslev til Vesterled 21, 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screeningsafgørelse

 • Regulering af Fælleshovedledninger i Breum Ledning A. Klik her for at se VVM-Screeningsafgørelse

 • Tilladelse til indvinding af grundvand, Kisumvej 31, Rønbjerg 7800 Skive. Klik her for at se Tilladelse og VVM-Screening

 • Tilladelse til indvinding af grundvand, Grættrupvej 12, Møgelthorum 7870 Roslev. Klik her for at se Fornyet tilladelse og VVM-Screening.

 • Tilladelse til indvinding af grundvand, Hvidemosevej 12A, Gl Rønbjerg 7800 Skive. Klik her for at se Fornyet tilladelse og VVM-Screening

 • Tilladelse til indvinding af grundvand, Aakjærsvej 46, 7870 Roslev. Klik her for at se Fornyet tilladelse og VVM-Screening

 • Tilladelse til indvinding af grundvand, Vejsmarkvej 19, 7870 Roslev. Klik her for at se Fornyet tilladelse og VVM-Screening

 • Tilladelse til indvinding af grundvand, Vejsmarkvej 17, 7870 Roslev. Klik her for at se Fornyet tilladelse og VVM-Screening

 • Højslev - Nr. Søby Vandværk A.m.b.a, Smedestien 9, 7840 Højslev. Klik her for at se tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt

 • Tilladelse til skovrejsning, Stårupvej 24, 7840 Højslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Endelig tilladelse til vandindvinding, Vilevej 9, Vile 7870 Roslev. Klik her for at se endelig tilladelse

 • Endelig tilladelse til vandindvinding, Longerodde 4, Vile 7870 Roslev. Klik her for at se endelig tilladelse

 • Fornyet tilladelse til markvanding, Vile Vestergårdvej 34, Vile 7870 Roslev. Klik her for at se fornyet tilladelse

 • Endelig tilladelse til vandindvinding, Intrupvej 2, 7800 Skive. Klik her for at se endelig tilladelse

 • VVM-screening af ansøgning om tilladelse til rørlægning af en delstrækning af Afløb fra Søparken" Klik her for at se afgørelse om ikke -VVM-pligt samt VVM-screeningsskema

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Næstildvej 17 7870. Klik her for at se afgørelen.

 • VVM-Screening af tilladelse til omlægning af eksisterende dræn ved det private vandløb "Rettrup Bæk". Klik her for at se afgørelse om ikke- VVM pligt samt VVM screeningsskema

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Gl. Skivevej 36 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Sønder Hald Vej 21, 7840 Højslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Ø. Grønningvej 28 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Hestbækvej 5 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-Pligt. Vihøjvej 6A, 7870 Roslev. Klik her for at se afgørelsen og rettelsesblad
 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Sønder Andrup 10 7860 Spøttrup. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Nørremarksvej 29 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Sundsørevej 36 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Gl. Skivevej 24 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Endelig tilladelse - grundvand, Lundøvej 115 Skovgårde. Klik her for at se VVM-Screening og endelig tilladelse

 • Endelig tilladelse - grundvand, Lundøvej 196 Lundø. Klik her for at se VVM-Screening og endelig tilladelse

 • Endelig tilladelse - grundvand, Drivvejen 10, Lundø. Klik her for at se VVM-Screening og endelig tilladelse

 • Endelig tilladelse - grundvand, Jelsevej 323, Lundø. Klik her for at se VVM-Screening og endelig tilladelse

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Fjordvej 1, 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Fjordvej 138, 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Glyngørevej 89 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Durupvej 82 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screening

 • Udbringning af biofiber udløser ikke VVM-pligt. Holstebrovej 440 7860 Spøttrup. Klik her for at se afgørelsen

 • Opstilling og drift af en husstandsvindmølle udløser ikke VVM-pligt. Grønning Kirkevej 9 7870 Roslev. Klik her for at se VVM-Screenning

 • Højgårdvej 6 7860 Spøttrup. Opstilling og drift af en husstandsvindmølle. Klik her for at se VVM-Screening

 • Lindum Vindmøllepark, Nord Salling. Ændring af støjmode. Klik her for at læse VVM-Screening samt afgørelse om ændring af støjmode

 • Glyngørevej 87 7870 Roslev. Opstilling og drift af en husstandsvindmølle. Klik her for at se VVM.Screening

 • Blegagervej 3, 7884 Fur. Etablering af olieudskiller i forbindelse med vaskeplads. Klik her for at læse VVM-Screening

 • Salling Efterskole, Nørrealle 1A Jebjerg, 7870 Roslev. Klik her for at læse VVM-Screening

 • Svingårdsted 4, 7860 Spøttrup. Opstilling og drift af en husstandsvindmølle. Klik her for at læse VVM-Screening

 • Jebjerg Vandværk, Lybyvej 5A 7870 Roslev. Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt. klik her for at læse VVM-Screening
 • Grønning Kirkevej 3, 7870 Roslev. Opstilling og drift af en husstandsvindmølle. Klik her for at se VVM-Screening

 

Publiceret 15-01-2016