VVM og Screening

Formålet med VVM er, at sikre at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

VVM-bestemmelserne fastlægger en procedure, hvor virkningerne på miljøet fra et konkret anlæg eller projekt tages i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Miljøbegrebet i VVM omfatter mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. Placeringen af et konkret anlæg er, som det fremgår af miljøbegrebet, en vigtig faktor i VVM.

Derfor stilles der i VVM-redegørelsen bl.a. krav om en beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og arealanvendelsesbehov samt en oversigt over alternative placeringer.

Hvis du klikker her kan du se nyligt meddelte VVM-afgørelser inden for klagefristen.

Her ses en oversigt med VVM afgørelser fra 2013

Idè-Pro Skive A/S Skyttevej 15, 7800 Skive Tilladelse til boringer og prøvepumpning til et grundvandskøleanlæg
Espersen Jern
og metal A/S
 Jegstrupvej
6H
7800 Skive
VVM-afgørelse
Biogasanlæg  Skivevej
47,
7860
Spøttrup
VVM-afgørelse
Bilstrupbanen Svansøvej
8,7800 Skive
VVM-afgørelse
Separatkloakering af sommerhusområdet
Hostrup Strand
Hostrup Strand, Støttrup VVM-afgørelse
Screeningsafgørelse
om skovrejsning
Nymøllevej 70, 7860 Spøttrup VVM-afgørelse
Etablering af
virksomhed
Viumvej 22, 7870 Roslev VVM-afgørelse
Opstilling af
husstandsvindmølle
Jebjerggårdvej
10, 7870 Roslev
VVM-afgørelse
Udbringning af
biofiber
Holstebrovej
440, 7860
Spøttrup
VVM-afgørelse
Ombygning af
genbrugspladsen
Oddervej 9,
7800 Skive
VVM-afgørelse
VVM-Screening af opførelse af husstandsvindmølle Humlegårdvej 9, 7860 Spøttrup VVM-afgørelse
VVM-Screening af jordvarmeboring Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive VVM-afgørelse

Publiceret 07-03-2014