Formålet med VVM er, at sikre at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

VVM-bestemmelserne fastlægger en procedure, hvor virkningerne på miljøet fra et konkret anlæg eller projekt tages i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Miljøbegrebet i VVM omfatter mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. Placeringen af et konkret anlæg er, som det fremgår af miljøbegrebet, en vigtig faktor i VVM.

Derfor stilles der i VVM-redegørelsen bl.a. krav om en beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og arealanvendelsesbehov samt en oversigt over alternative placeringer.

En række anlæg og aktiviteter kræver kun gennemførelsen af en VVM, såfremt det vurderes, at anlægget/aktiviteten medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Kommunen gennemfører en VVM-screening, hvor det klarlægges om miljøpåvirkningen er væsentlig. Bygherren skal fremsende et udfyldt ”Bilag 5” til kommunen. I bilaget redegøres der nærmere for påvirkningerne fra anlægget/aktiviteten. Kommunen træffer herefter afgørelse om der er behov for at gennemføre en VVM. 

klik her for at udfylde bilag 5.   

Man kan ikke indsende digitalt men kan udfylde pdf dokumentet - printe det ud og indsende det pr. post til:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 2
7800 Skive   

eller udskrive dokumentet til pdf og sende det som vedhæftet fil pr. mail til  

tek@skivekommune.dk

Klik her for at læse om nyligt meddelt VVM og Screening afgørelser.

Klik her for at læse om VVM og Screening afgørelser i 2013, 2014 og 2015

VVM og Screening afgørelser 2015

Læs afgørelser for 2015 her

VVM og screening afgørelser 2015

VVM og Screening afgørelser 2014

læs afgørelser for 2014 her

VVM og screening afgørelser 2013

Læs afgørelser for 2013 her

VVM og screening afgørelser 2013

Publiceret 02-04-2014