I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal der efter hvert fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til virksomheden. Af rapporten skal det bl.a. fremgå, om der er konstateret jordforurening og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Kommunen er ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen forpligtet til at offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne på kommunens hjemmeside, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynsrapporter:

2015

2016

 

Publiceret 07-03-2016