Med den nye miljøtilsynsbekendtgørelse bliver tilsynskampagner en fast bestanddel af kommunernes miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner, som er målrettet konkrete miljøproblemer eller miljøtemaer.

Formålet med kampagnerne er at sætte fokus på potentielle miljøproblemer og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I 2014 har Natur og Miljøafdelingen to kampagner. I juni måned var landbrugsteamets kampagne en del af Biogas konferencen, der blev afholdt i KCL i Skive. I konferencen deltog repræsentanter fra fire Styrelser og ca. 25 kommuner. Virksomhedsteamets kampagne gennemføres i uge 41. 

Her vil der være fokus på egenkontrol i forbindelse med driften af olieudskilleranlæg, som er etableret i områder med særlige drikkevandsinteresser. Kampagnen skal understøtte indsatsplanerne for beskyttelse af grundvandet i indvindingsområderne Fur, Selde, Durup og Balling. Ved tilsynet vil virksomhederne blive gjort opmærksom på korrekt drift og vedligehold af olieudskilleranlæg. Virksomheder, der indgår i kampagnen, vil modtage et brev fra Miljøafdelingen.

Du kan se evalueringsrapporten fra efterårets tilsynskampagne i linkboksen herunder.

Link

Evalueringsrapport fra virksomhedskampagne i uge 41 i 2014

Klik her

Publiceret 16-09-2014