Med den nye miljøtilsynsbekendtgørelse bliver tilsynskampagner en fast bestanddel af kommunernes miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug.

Kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner som er målrettet konkrete miljøproblemer eller miljøtemaer. Formålet med kampagnerne er at sætte fokus på potentielle miljøproblemer og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Publiceret 16-09-2014