Benzin, diesel, detail


Benzin- og dieselsalgsanlæg er omfattet af særlige regler for indretning og drift.

Dette kan du læse nærmere om i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. Du er også velkommen til at henvende dig til miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål.

Publiceret 03-01-2014