Øvrige § 42 virksomheder


De øvrige § 42-virksomheder er virksomheder, der ikke er omfattet af særskilte regler om godkendelses- eller anmeldeordninger.

Mindre og mellemstore virksomheder.
Mindre forurenende virksomheder (tidligere kendt som anmeldevirksomheder) er optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Disse virksomheder er ikke omfattet af særskilte regler vedrørende etablering, flytning eller udvidelse. Virksomhederne er dog omfattet af Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om, at der ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan gives påbud om nedbringelse af forureningen.

Som virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på, at ændring eller udvidelse kan medføre, at virksomheden bliver godkendelsespligtig dvs. en listevirksomhed. Det er derfor en god idé at kontakte Natur og Miljø, hvis virksomheden har planer om ændring eller udvidelse.

Andre virksomheder
For andre virksomheder, der ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, kan der stadig gives påbud om nedbringelse af forureningen i tilfælde af uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening med baggrund i § 42 i Miljøbeskyttelsesloven.

Publiceret 03-01-2014