Oplag af stoffer og produkter (§ 19)

Hvis du ønsker at oplagre stoffer, produkter eller materialer, der kan forurene grundvandet, jorden eller undergrunden, skal du søge tilladelse til oplagringen hos Skive Kommune.

Du skal også søge tilladelse til at nedgrave beholdere, som skal anvendes til at oplagre stoffer, produkter eller materialer, der kan forurene grundvandet, jorden eller undergrunden.

Hvis den ønskede oplagring eller beholder kan tillades, vil Skive Kommune give en tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Eksempler på oplag eller beholdere, der kræver en tilladelse efter § 19:

 • Oplag af skrottede maskiner (biler, cykler, campingvogne, traktorer, m.m.)
 • Oplag af handelsgødning
 • Oplag af olie- og kemikalieaffald
 • Oplag af akkumulatorer og motorer
 • Oplag af tungmetaller og produkter, der indeholder tungmetaller
 • Septiktanke
 • Nedsivningsanlæg
 • Jordvarmeanlæg
 • Underjordiske olietanke

Andre typer af oplag eller beholdere kan også være omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 19.

Ansøgning om tilladelse
En ansøgning efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 skal som minimum indeholde oplysninger om:

 • ansøgers adresse
 • ansøgers kontaktoplysninger
 • oplagets eller beholderens placering, art og størrelse 

Publiceret 14-03-2014