• Hermed meddeles tillæg til Skive Badelands godkendelse fra Januar 2015. Tillægget meddeles Jf. § 3, stykke 1 i bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, Nr. 623 af 13. juni 2012. 
  Afgørelser efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 14 Stk. 2 i bekendtgørelsen. Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålsfristen er anført på side 1.
  Klik her for at se tillæg til godkendelsen

 • Nomi4S i/s, Vilietoften 9, 7884 Fur
  Revision af miljøgodkendelse, godkendelse af renovering samt VVM-screeningsafgørelse. 
  Klik her for at se VVM-Screening og miljøgodkendelsen

   

 • Herningvej 22, 7800 Skive – Miljøgodkendelse af 29. maj 1998, ændring af vilkår 1.9
  Klik her for at se miljøgodkendelsen

 • Hermed meddeles Miljøgodkendelse til Quantafuel Denmark ApS Jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 § 33. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen dvs. inden onsdag den 7. december indenfor kommunens åbningstid.
  Miljøgodkendelse,  Bilag 1c Placering af virksomhedBilag 1g Processkema,
  Bilag 1h Intern - ekstern transport, Bilag 3 ScreeningsafgørelseBilag 4 - områdetyper hvor støjgrænser gælder

 • GreenLab, 7860 Spøttrup
  Miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse for Kåstrup Genbrugsplads. 
  Klik her for at se miljøgodkendelsen og VVM-screeningsafgørelsen

Publiceret 18-12-2017