Der er i 2016 meddelt miljøgodkendelse:

 • Anlæg til oplagring og neddeling af brugte isoleringsmaterialer til granulat der kan genbruges
  Knastvej 4, 7860 Spøttrup
  Klik her for at læse godkendelsen

 • Miljøgodkendelse af opførelse og drift af anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet.
  Rudstedmøllevej 1, 7870 Roslev
  Klik her for at læse godkendelsen

 • Miljøgodkendelse af opførelse og drift af en klippemaskine og forkværk
  Killesmosevej 25 7800 Skive
  Klik her for at læse godkendelsen

 • Miljøgodkendelse til Dan-Element A/S, Fabriksvej 12, 7800 Skive Kommune. Godkendelsen meddeles i henhold til kap. 5 lov om miljøbeskyttelse 358 af 6. juni 1991. Afgørelsen omfatter produktion af betonelementer.
  Klik her for at læse godkendelsen. Klik her for at læse bilagene.

 • Tillæg til Skive Badelands gældende godkendelse ( januar 2015). 
  Afgørelsen efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 14 Stk. 2 i bekendtgørelse 623 af 13. juni 2012.
  Klik her for at se tillæg

 • Miljøgodkendelse af oplag og afvanding af materiale fra filterskylleanlæg og oprensning af bassiner.
  Kærgårdsvej 41A, 7860 Spøttrup
  Klik her for at læse miljøgodkendelsen

 • Hasselvej 8, Lem, 7860 Spøttrup
  Klik her for at læse VVM-screeningsafgørelse og bilag A, miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til halmfyret varmeværk 

 • Sundsørevej 62, Thise, 7870 Roslev
  Offentliggjort: 21-12-2016 - Klagefrist: 21-01-2017
  Se tilslutningstilladelse her

 • Oddervej 9, 7800 Skive
  Miljøgodkendelse af permanent ændrede åbningstider (erhvervsordning) på Skive Genbrugsplads
  Offentliggjort: 05-01-2017 - Klagefrist: 02-02-2017
  Se miljøgodkendelsen her

Publiceret 16-03-2017