Såfremt en virksomhed ønsker at etablere, udvide eller ændre virksomheden kræver det i mange tilfælde, at Natur- og Miljøafdelingen involveres i processen.

Høring og offentlighed
Alle miljøgodkendelser og tilladelser efter Bekendtgørelse om godkendelse af Listevirksomhed indeholder faser, hvor offentligheden informeres og i nogle tilfælde har mulighed for at bidrage i større eller mindre grad.

Ansøgninger fra I-mærkede virksomheder
Når ansøgninger fra I-mærkede virksomheder modtages, annonceres dette på Skive Kommunes hjemmeside og i lokalavisen Midt på Ugen. Heraf fremgår bl.a. at enhver har ret til at få tilsendt og kommentere på ansøgningsmaterialet samt udkast til afgørelse, når denne foreligger. Dette skal ske inden for en nærmere beskrevet frist. Efter fristens udløb, vil Skive Kommune lave den endelige afgørelse.

Ansøgninger fra andre virksomheder
Ansøgninger fra ikke I-mærkede virksomheder annonceres ikke. Skive Kommune behandler ansøgningen og udarbejder en afgørelse.

Ved begge typer virksomheder vil Skive Kommunes afgørelse blive offentliggjort i lokalavisen og på Skive Kommunes hjemmeside. Heraf fremgår bl.a. klagefrister.

Alle kan se afgjorte miljøgodkendelser og tilladelser Afgjorte miljøgodkendelser og tilladelser bliver annonceret på hjemmesiden med klagefrist. Udover lovens klageberettigede organisationer, er miljøgodkendelserne tilgængelige for alle borgere i klageperioden. Skive Kommune skal dog gøre opmærksom på, at klager kun bliver taget i betragtning, hvis den der klager har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Hvis du klikker her, kan du se nyligt meddelte godkendelser inden for klagefristen.

Tidligere afgørelser

Hvis du klikker i linkboksene herunder, kan du se miljøgodkendelser fra 2013, 2014 og 2015

Link

Læs miljøgodkendelser fra 2015

Klik her

Link

Læs miljøgodkendelser fra 2013

Klik her

Link

Læs miljøgodkendelser fra 2014

Klik her

Link

Læs IED - miljøgodkendelser

klik her

 

Publiceret 02-04-2014