Anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter

 

For at forebygge og imødegå forurening fra støj, støv, uhygiejniske forhold mv. fra visse midlertidige aktiviteter, skal en sådan aktivitet anmeldes til kommunen.

 

Dette skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes. Der kan være tale om følgende aktiviteter:

 

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg for behandling af forurenet jord
  • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
  • Ophugning af skibe
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

 

Anmeldelsen modtages i Miljøafdelingen, hvorefter det vurderes om der eventuelt skal stilles særlige vilkår til begrænsning af forureningen.

 

I særlige tilfælde nedlægges der forbud mod aktiviteten. Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Udfyld formularen

Publiceret 28-10-2019