Hvis du har en klage

 

Hvis I ikke i samarbejde selv finder en løsning på problemet, kan du udfylde denne formular nederst på siden og sende den ind til Natur og Miljøafdelingen ved at trykke på Submit. 

 

Sagsgangen er herefter følgende:Inden for 10 arbejdsdage efter klagen er modtaget af kommunen, sender Natur- og Miljøafdelingen en kvitteringsskrivelse.

Det udfyldte klageskema sender Skive Kommune i kopi til den, du klager over, med henblik på at få en udtalelse til brug for en afgørelse i sagen.

Denne udtalelse sendes til dig i kopi. Derefter fastlægges det videre sagsforløb. 

Orientering om behandling af personoplysninger

Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen. 

Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.  

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på Skive.dk

Klageskema vedrørende miljøforhold

Publiceret 25-05-2018