Årlig indberetning af vandforbrug

Ejerne af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal registrere de vandmængder, som indvindes fra anlægget.

Anlæggets ejer får tilsendt et indberetningsskema i november-december måned fra kommunen. Skemaet udfyldes med anlæggets årsindvinding opgjort for tiden 1. januar til 31. december. 

Indberetningen skal ske inden den 1. februar det følgende år. Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen.

Kommunen vurderer de indberettede oplysninger, og skal inden den 1. april registrere indberetningerne i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Indberet her online den årlige oppumpede vandmængde for:

Klik her for indberetning af markvanding

Klik her for indberetning af vand til vandværk

Klik her for anden indberetning

 

Publiceret 15-01-2018