Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er områder omkring de almene vandforsyningers indvindingsboringer, der ønskes sikret mod forurening. I disse områder er grundvandets strømningstid mod indvindingsboringerne kort, og BNBO skal medvirke til at vinde tid og dermed give mulighed for at afværge en eventuel forurening.

I Skive Kommune er BNBO beregnet af Miljøstyrelsen, og områderne forventes at blive udpeget i en bekendtgørelse i løbet af 2018.

Klik her for at se Aftale om pesticidstrategi 2017-2021 fra 21. april 2017.

I BNBO er det muligt at give påbud efter miljøbeskyttelsesloven (§ 24 eller § 26a) for at beskytte indvindingsboringerne og dermed drikkevandet mod forurening. BNBO er specielt rettet mod pesticider.

BNBO

Du kan læse mere om BNBO på Miljøstyrelsens hjemmesiden

BNBO

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 15-01-2018