Vejledning om ESPD
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en udvidet vejledning om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et.

Som noget nyt gennemgår vejledningen også, hvilken endelig dokumentation ordregivere skal kræve for oplysningerne i et ESPD, hvornår dokumentationen skal afleveres, samt frister og gyldighedsperiode for dokumentationen. 

Hent vejledningen: ESPD - Dokumentation og e- Certis

Ligeledes har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lanceret en video-vejledninger, der viser, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes.

I denne video giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, en deltaljeret gennemgang af, hvordan en virksomhed udfylder et ESPD, når virksomheden deltager i et udbud alene. 

Videoen skal ses som et supplement til vejledningen ESPD- Dokumentation og e- Certis, fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, juni 2017.

Se video- vejledning: ESPD - Dokumentation og e- Certis

 

Publiceret 11-01-2018