Afsluttede udbud

Indkøbsafdelingen i Skive Kommune opdaterer løbende en liste over afsluttede udbud i kommunen. Af listen fremgår det hvilke udbud kommunen har gennemført i år og tidligere år. Listen indeholder ligeledes information om, hvilken leverandør kommunen indgik kontrakt med og for hvilken periode.

Liste over afsluttede udbud

Se en samlet liste over alle afsluttede udbud i Skive Kommune.

 

Afsluttede udbud

Publiceret 21-02-2020