Partnerskabsaftalen

Der er i 2015 indgået en ny partnerskabsaftale mellem bla. DI Skive, Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, Arbejdsgivernes lokale afdeling, teknisk skole, LoSkiveegnen og Skive Kommune om fælles fokus på erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk i Skive gældende for 2015-17. Aftalen skal være med til at skaffe praktikpladser til flest muligt motiverede unge, der har bestået grundforløb 2 inden for området. Der er desuden en målsætning om at øge fokus på erhvervsuddannelserne, så flere unge starter herpå.

Arbejdsklausuler

Byrådet har på møde den 25. juni 2019 evalueret tidligere praksis omkring kommunens arbejdsklausuler og besluttet følgende,

  • at Skive Kommune fortsat følger cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter vedrørende tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver
  • at der ved anskaffelser af bygge- og anlægsopgaver over 100.000 kr. ex. moms altid foretages en konkret vurdering af om arbejdsklausulerne skal benyttes, samt at arbejdsklausulerne altid benyttes ved EU-udbud af bygge- og anlægsopgaver
  • at hovedreglen er, at der ved udbud af tjenesteydelser altid foretages en konkret vurdering af om arbejdsklausulerne skal benyttes
  • at der indføres en fastsat beløbsmæssig sanktion
  • at det vedlagte bilag er kommunens nye arbejdsklausuler, som en leverandør skal overholde. Såfremt der opstår tvivl om overholdelse af arbejdsklausulerne, skal en leverandør altid efter forlangende kunne redegøre og/eller dokumentere for hvordan de overholder klausulerne
  • at det fortsat stilles som et vilkår for at yde støtte til byggeprojekter i de almene boligorganisationer, at der stilles krav om overholdelse af arbejdsklausuler, og at der stilles krav om overholdelse af cirkulæret ved projekter, der ikke er af mindre omfang

Der henvises i øvrigt til referat fra Byrådets møde den 25. juni 2019.

Standard arbejdsklausul for Skive Kommune (PDF-fil)

Publiceret 10-07-2019