Skive Kommunes tilsynskampagne for 2016 på landbrugsområdet omhandlede kontrol af gyllebeholdere, der er omfattet af kravet om gyllealarm og/eller gyllebarriere.

Tilsynet havde fokus på, om der var installeret gyllealarm på beholder(ne) og/eller etableret gyllebarriere.

Klik her for at se miljøstyrelsens vejledning til kravene i §15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer.

Hovedformålet med gyllealarmer og gyllebarrierer er at undgå, at der kommer gylle i søer og vandløb ved eventuelle gylleudslip.

Formålet med en gyllealarm er at give besked til landmanden, hvis niveauet i gyllebeholderen pludselig falder, hvilket kan betyde, at der er hul på gyllebeholderen.

Formålet med en gyllebarriere er at tilbageholde gyllen i tilfælde af et udslip fra en gyllebeholder. Gyllebarrierer skal kun etableres, hvor der er en hældning på over 6 grader fra beholderen mod et vandløb eller en sø.

Kampagnetilsynene blev udført uanmeldt.

I Skive Kommune er der 150 ejendomme med gyllebeholder(e), der er omfattet af kravet om gyllealarm og/eller gyllebarriere. Heraf har Skive Kommune kendskab til, at forholdene er i orden hos 103 af dem. Det blev derfor besluttet at føre tilsyn med de sidste 47 ejendomme.

Tilsynskampagnen viste, at der var 23 ejendomme med en eller flere beholdere, der ikke overholdt lovgivningen. Disse ejendomme fik indskærpet, at forholdet skal bringes i orden.

Kontaktinformation: Erik Kolding, Miljømedarbejder i Skive Kommune. Telefon: 99 15 61 70 eller e-mail: erko@skivekommune.dk.

Publiceret 26-01-2017