Tilsynskampagner på landbrug

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen har der siden 2014 været krav om, at kommunerne skal udføre to årlige tilsynskampagner med hhv. industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem.

Publiceret 24-11-2017