Skive Kommune skal skrive et tilsynsbrev og en tilsynsrapport efter alle tilsyn på virksomheder eller husdyrbrug. Heri skal kommunen beskrive, om virksomheden eller husdyrbruget overholder reglerne.

Det står i miljøtilsynsbekendtgørelsens, at de landbrug, der har haft tilsyn, skal have offentliggjort deres tilsynsbreve senest 4 måneder efter tilsynet. Du kan se bekendtgørelsen her.

Tilsynsrapporter og andre vedhæftede bilag skal ikke offentliggøres.

For IE virksomheder og IE landbrug er tilsynsbreve blevet offentliggjort for de tilsyn, der er udført efter d. 7. januar 2014. IE landbrug og IE virksomheder er omfattet af Industrial Emission Direktivet.

Fra den 7. juli 2015 har tilsynsbreve for alle andre virksomheder og husdyrbrug også skulle offentliggøres.

Tilsynsbreve, påbud og afgørelser til landbruget fra 2017 og fremefter, kan ses i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration).

Alle har ret til aktindsigt i de oplysninger, som kommunen har. Der er dog nogle begrænsninger, som står i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Publiceret 12-08-2019