På husdyrområdet er der ydermere i nogle situationer, hvor Skive Kommune kan foretage en delvis nedskrivning af lovlig produktionsomfang.

Husdyrbrug, der har en godkendelse i miljøbeskyttelsesloven eller en tilladelse/godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, kan stadig få nedskrevet produktionstilladelsen med den del af dyreholdet, der ikke har været udnyttet indenfor en periode på 3 sammenhængende år. Derved mister husdyrholdet retten til, at genoptage det fulde produktionsomfang. Derfor skal der på ny søges om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis man ønsker at genoptage den oprindelige produktion.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om kontinuitetsbrud, hvis du følger linket i linkboksen herunder. 

 

Publiceret 12-08-2019