Klik på adresserne i listen for at se miljøgodkendelserne (pdf-filer):

Bærsholmvej 11, 7800 Skive - § 10 tilladelse

Dølbyvej 171, 7800 Skive - Revurdering og påbud om vilkårsændringer

Fjordvej 131, 7870 Roslev - § 11 miljøgodkendelse

Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup - Revurdering og påbud om vilkårsændringer

Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup - Revurdering

Hejlskovvej 14, 7840 Højslev - Tillæg til miljøgodkendelse

Hestbækvej 8, 7870 Roslev - Tillæg til miljøgodkendelse

Kåstrupvej 6, Kåstrup 7860 Spøttrup - Revurdering og påbud om vilkårsændringer

Lysenvej 7, 7870 Roslev - Miljøgodkendelse

Nørre Ramsingvej 6, 7860 Spøttrup - § 10 tilladelse

Rudemøllevej 74, 7800 Skive - § 12 miljøgodkendelse

Spøttrup Mark 2, 7860 Spøttrup - § 12 tillæg til godkendelse

Stoholmvej 42, 7840 Højslev - Miljøgodkendelse

Strandetvej 28, 7840 Højslev - Miljøgodkendelse efter § 12

Toustrupvej 57, 7870 Roslev - § 16 miljøgodkendelse

Vollingvej 5, 7870 Roslev - § 10 tilladelse

Ø. Grønningvej 12, 7870 Roslev - Revurdering og påbud om vilkårsændringer 

 

Link

Her kan du se miljøgodkendelser, hvor klagefristen endnu ikke er udløbet

 

 

Publiceret 23-07-2019