IE husdyrbrug omfatter:

  • Svinebrug med mindst 750 stipladser til søer
  • Svinebrug med mindst 2.000 stipladser for slagtesvin
  • Fjerkræbrug med mindst 40.000 stipladser

Liste over godkendelser til IE husdyrbrug kan ses i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration)

Når et husdyrbrug ophører som IE husdyrbrug - det vil sige, at antallet af stipladser er reduceret - så skal den ansvarlige for driften vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand. Forureningen skal kun vurderes udfra husdyrproduktionen.

Kommunen træffer herefter afgørelse om, der skal foretages yderligere undersøgelser, analyser eller målinger.

Nedenstående husdyrbrug er ikke længere omfattet af IE-direktivet:

Publiceret 29-01-2019