Høring og offentlighed

Alle miljøgodkendelser og tilladelser efter den nye husdyrlov indeholder faser, hvor offentligheden informeres og i nogle tilfælde har mulighed for at bidrage i større eller mindre grad. Når ansøgningerne om miljøgodkendelse modtages, annonceres dette på Skive Kommunes hjemmeside.

Under sagsbehandlingen vil naboer og relevante parter blive hørt og når Skive Kommune når frem til en afgørelse, vil denne ligeledes blive offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside. Heraf fremgår bl.a. klagefrister.

Hvis du klikker her, kan du se nyligt meddelte godkendelser inden for klagefristen.

Alle kan se afgjorte miljøgodkendelser og tilladelser

Afgjorte miljøgodkendelser og tilladelser bliver annonceret på hjemmesiden med klagefrist. Udover lovens klageberettigede organisationer, er miljøgodkendelserne tilgængelige for alle borgere i klageperioden. Skive Kommune skal dog gøre opmærksom på, at klager kun bliver taget i betragtning, hvis den der klager har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Efter klagefristens udløb, vil de endelige miljøgodkendelser og tilladelser kunne ses på her på Skive Kommunes hjemmeside.

Miljøgodkendelser, der er meddelt i 2018 og fremefter, kan ses i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration).

Her kan du se en oversigt med miljøgodkendelser fra 2013.

Her kan du se en oversigt med miljøgodkendelser fra 2014.

Her kan du se en oversigt med miljøgodkendelser fra 2015.

Her kan du se en oversigt med miljøgodkendelser fra 2016.

Her kan du se en oversigt med miljøgodkendelser fra 2017.

Her kan du se oplysninger om IE-brug

Publiceret 08-01-2019