Vejledninger og orienteringer

Vejledninger om luft og lugt

Vejledninger om støj og rystelser

Beholder-kontrol ordning for gyllebeholdere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning

Vejledning om husdyrgødningsbekendtgørelse

Vejledning om miljøtilsyn

Vejledning miljøgodkendelse af husdyrbrug

Vejledning om håndhævelse

Bekendtgørelser

Bek. om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug - husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bek. om affald - affaldsbekendtgørelsen

Bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. - husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bek. om miljøregulering af visse aktiviteter - miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Bek. om bekæmpelsesmidler

Bek.  om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines - Olietankbekendtgørelsen

Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Bek. om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Andre relevante links

Retningslinier for fluebekæmpelse

Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme

Landbrugets byggeblade og BAT-byggeblade

Miljøstyrelsen - Oversigt over teknologiblade

 

Publiceret 17-10-2019