Den 1. august 2017 kom en ny regulering af husdyrbrug. Den nye husdyrregulering tager udgangspunkt i to væsentlige ændringer:

 • Produktionstilladelserne tager fremover udgangspunkt i produktionsareal opgjort i m² (staldareal- den såkaldte stipladsmodel) i stedet for antal dyrenheder (DE).

 • Mark og stald adskilles, således at kun anlægget (staldene og gødningslagre) vil indgå i tilladelserne/godkendelserne. Samtidig sker udbringning af husdyrgødningen gennem de generelle regler.

Det er typen af husdyrbruget og størrelsen af staldenes produktionsareal, der har betydning for, hvilken anmeldelse, tilladelse eller godkendelse, som du skal søge om.

Pelsdyrfarme reguleres nu efter de samme regler som andre husdyrbrug. Pelsdyrbekendtgørelsen er ophævet, og reglerne er samlet i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er derfor også størrelsen af hallernes produktionsareal, der har betydning for, hvilken anmeldelse, tilladelse eller godkendelse, som du skal søge om.

Sagsbehandlingen afhænger af husdyrbrugets størrelse:

 • Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold – må ikke medføre forurening (Bek. om miljøregulering af visse aktiviteter)

  • < 2 køer med tilhørende kalve
  • < 4 andre stykker kvæg
  • < 4 årsheste med tilhørende føl
  • < 30 høns
  • < 2 årssøer
  • < 15 slagtesvin
  • < 10 årsfår med lam
  • < 10 årsgeder med kid
  • < 25 m² produktionsareal

 • Små dyrehold - skal anmeldes (Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.)

  • < 100 m² produktionsareal generelt for husdyr.
  • < 175 m² produktionsareal, hvis der alene er tale om heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.
  • < 200 m² produktionsareal, hvis der alene er tale om heste.
  • < 300 m² produktionsareal, hvis der er tale om heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse, som kun er opstaldet fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

 • Mellemstore husdyrbrug - der skal søges om tilladelse (§ 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)

  • < 750 stipladser til søer
  • < 2.000 stipladser til slagtesvin
  • < 40.000 stipladser til fjerkræ
  • udledning af mindre end 3.500 kg ammoniak-N

 • Store husdyrbrug - der skal søges om miljøgodkendelse (§ 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
  • > 750 stipladser til søer
  • > 2.000 stipladser til slagtesvin
  • > 40.000 stipladser til fjerkræ
  • udledning af mere end 3.500 kg ammoniak-N

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Ejendomme med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er typisk plantebrug eller ejendomme med få hobbydyr. Hvis du har et blandet dyrehold, så bør du kontakte Skive Kommune for at afgøre, om dyreholdet er erhvervsmæssigt, og derved skal anmeldes.

Hvis du vil have hobbydyr i byområder eller i nærheden af byområder, så bør du kontakte Skive Kommune inden du anskaffer dyrene.

Små dyrehold

- skal anmeldes.

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre et lille dyrehold på en landbrugsejendom, så skal du anmelde det til kommunen. Du skal anmelde det på nedenstående skemaer.

Mellemstore husdyrbrug

- der skal søges om tilladelse.

Du skal søge om tilladelse til husdyrbruget, hvis du udvider eller ændrer på stalde, haller, gødningsopbevaringsanlæg eller lignende. Du skal søge om tilladelse i Husdyrgodkendelse.dk

En tilladelse til mellemstore husdyrbrug kan indeholde vilkår, som du skal overholde. I forbindelse med sagsbehandlingen vil naboerne blive orienteret om tilladelsen.

Store husdyrbrug

- der skal søges om miljøgodkendelse.

Du skal søge om godkendelse til husdyrbruget, hvis du udvider eller ændrer på stalde, haller, gødningsopbevaringsanlæg eller lignende. Du skal søge om godkendelse i Husdyrgodkendelse.dk

En godkendelse til store husdyrbrug vil indeholde vilkår, som du skal overholde. Når Skive Kommune modtager en ansøgning om godkendelse, så vil offentligheden blive orienteret om ansøgningen. Når kommunen har et udkast til godkendelsen, så vil naboerne blive orienteret om udkastet til godkendelsen.

Publiceret 17-10-2019