Husdyrgodkendelse.dk skal anvendes, når der ansøges om anvendelse af en af de forskellige anmeldeordninger i husdyrhold, der sker efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-18.

Den nye anmeldeordnings §§ 10-18 giver mulighed for at anmelde små ændringer i husdyrholdet uden tilladelse eller godkendelse pligt efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b.

Anmeldeordningerne gør det muligt at foretage visse ændringer og tiltag på landbrug, uden at der skal søges om en miljøtilladelse eller -godkendelse.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser, som skal være opfyldt, for at man kan anvende ordningen. Betingelserne sikrer, at det anmeldte ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab.

Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Herefter træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt projektet kan udføres under anmeldeordningen, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter husdyrlovens §§ 10 til 18.

Du kan læse mere om ordningen i:

Alle kan se afgørelser

Alle afgørelser bliver annonceret på hjemmesiden med klagefrist. Udover lovens klageberettigede organisationer, er afgørelserne tilgængelige for alle borgere i klageperioden. Skive Kommune skal dog gøre opmærksom på, at klager kun bliver taget i betragtning, hvis den der klager har en væsentlig individuel interesse i sagen. 

Afgørelser, der er meddelt i 2018 og fremefter, kan ses i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration).


Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2013

Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2014

Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2015 

Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2016

Her kan du se en oversigt med afgørelser fra 2017

Publiceret 01-08-2019