Skive Kommune ønsker at komme et spadestik dybere i forhold til at forstå, hvor og på hvilke områder erhvervsklimaet kan forbedres på Skiveegnen. Derfor har Skive Kommune for andet år i træk gennemført en erhvervsklimamåling, der skal være med til at nuancere og understøtte en styrket dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder samt skabe grundlag for et øget samarbejde mellem virksomhederne og kommunen.

Erhvervsklimamålingen har til formål at:

  • Undersøge, hvordan virksomhederne på Skiveegnen samlet set vurderer kommunens erhvervsklima
  • Undersøge, hvorvidt kommunens initiativer for at skabe et endnu mere attraktivt erhvervsklima på Skiveegnen virker efter hensigten
  • Identificere områder, hvor Skive Kommune kan styrke serviceringen af erhvervslivet og fremme udviklingen af erhvervsklimaet på Skiveegnen yderligere
  • Supplere og nuancere de landsdækkende målinger (Dansk Byggeri, DI, Ejendomsforeningen Danmark mv.) og Skive Kommunes egne vurderinger fra bl.a. KAM-ordningen
  • Tage temperaturen på virksomhedernes forventninger til udviklingen og deres forretningsmæssige fokus det kommende år

 Erhvervsklimamålingen er udarbejdet af konsulentbureauet Pluss Leadership.

Publiceret 25-04-2017