Skive Kommune tager mange initiativer for at understøtte skabelsen af flere nye job i kommunen – både alene og i samarbejde med kommunens virksomheder, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer. Men vi vil gerne gøre det endnu bedre og arbejde endnu mere målrettet. 

Derfor har kommunen indgået et samarbejde med OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling). OECD skal undersøge vilkårene for jobskabelse i kommunen og komme med forslag til, hvordan vi endnu bedre kan hjælpe nye job på vej.

I den forbindelse afholdt Skive Kommune og OECD en workshop den 23. juni 2015 med inviterede deltagere, som repræsenterer virksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, offentlige myndigheder og Skive Kommunes politikere og administration.

På workshoppen fortalt Michela Meghnagi og Jonathan Barr fra OECD om deres undersøgelse af vilkårene for jobskabelse i Skive Kommune samt om internationale erfaringer med at styrke jobskabelse. OECD’s oplæg blev drøftet i grupper for derigennem at supplere OECD’s indsigt i de lokale vilkår og bringe nye forslag frem i lyset.

I maj 2016 kommer OECD med en række anbefalinger til at styrke jobskabelsen i Skive Kommune.

 

Publiceret 02-06-2015