Skive Kommune vil igennem udsyn samt dialog og samskabelse med relevante parter og interessenter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt skabe innovative og bæredygtige vækstmuligheder for egnens virksomheder og borgere.

Det er vision i Skive Kommunes erhvervspolitik. For at indfri vision arbejdes der med fire overordnede målsætninger og indsatsområder:

1. Egnens vækst og udvikling

2. Erhvervsfremme og -service

3. Fokuserede vækstområder

4. Kommunen som samarbejdspartner

 

Det er kommunens afdeling Erhverv og Udvikling, der er overordnet tovholder på erhvervspolitikkens handleplaner, men indsatserne udføres på tværs af forvaltninger og i flere afdelinger.

På projektniveau er der ligeledes involveret en lang række eksterne samarbejdsparter såsom lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer, Region Midt og ikke mindst Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter (SET).

SET har indgået en resultatkontrakt med kommunen om at varetage en lang række, udviklings- og serviceopgaver i forhold til det lokale erhvervsliv og egnens iværksættere.

Udvikling af din virksomhed

SET udfører erhvervsfremmende opgaver for egnens virksomheder

SET

Publiceret 12-03-2014