Arealerne er delvist udlagt til boligområde og rekreativ område iflg. kommuneplanen og kan iflg. Skive Kommunes spildevandsplan alene anvendes til regnvandsbassin.

Budfristen er. tirsdag d. 5. maj 2020 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet kan hentes her >>>

Publiceret 28-04-2020