Skal du i gang med at bygge stiller lovgivningen en række forskellige krav afhængig af, hvad og hvor der skal bygges.

Som udgangspunkt kræver det meste byggeri en eller anden form for kommunal byggesagsbehandling inden byggeriet påbegyndes.

Byggeri er især reguleret af Byggeloven med tilhørende Bygningsreglement 2015/2018 samt Planloven og Miljøloven.

Kravene er også gældende, selvom byggeriet ikke kræver byggetilladelse.

Kan kravene ikke overholdes skal der ansøges og opnås dispensation før byggeriet påbegyndes. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 23-01-2018