Anmodning om gravetilladelse på kommunens vejnet sker gennem Virk.dk. 
 

Gravetilladelse

Her kan du søge tilladelse til at grave i vejen

Gravetilladelse


Inden ansøgning skal du søge ledningsoplysninger i LER (Ledningsejerregister).


Stats veje
Graveansøgning vedrørende Rute 26 og 34 kan findes på Vejsektoren.dk.

Publiceret 04-02-2014