Spring navigation over

Bevillinger og tilladelser

Guide med regler for skiltning ved din virksomhed
Giver adgang til privat grund
Hvis du skal grave i eller langs kommunens veje
Parkering udenfor godkendte parkeringspladser i en kortere periode
Bypyloner skal annoncere store og små offentlige arrangementer og begivenheder i hele Skive Kommune
Midlertidig råderet over vejarealet
Se hvor du kan søge om alkoholbevilling og fornyelse af eksisterende bevilling